HELM Skandinavien A/S opnår ISO-22000 certificering

Blandt Helm Skandinaviens aktiviteter er opbevaring, nedtynding og pakning af fødevare tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer til fødevareindustrien.

Det er derfor af største vigtighed for os, at alle processer fra udvælgelse og håndtering af produktet til emballage og transport varetages således, at produktet ikke forurenes af farlige stoffer undervejs i kæden. Det er essentielt for os, at fødevare sikkerhed overholdes. Kun således kan vi opfylde vores kunders behov for at styrke fødevare sikkerheden.

Vi arbejder for at sikre vores kunder, at de ved anvendelse af tilsætningsstoffer eller tekniske hjælpestoffer fra os, mindsker risikoen for en forurening af deres slutprodukt. Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden, så vi kan forblive et stærkt led i sikkerhedskæden. Det glæder os derfor at kunne meddele vores ISO-22000 certificering.

Ved spørgsmål kan vores Kvalitetschef, Lene Gustavsen, kontaktes på tlf: +45 35860910 eller via email: l.gustavsen@helmas.dk.