HELM SKANDINAVIEN A/S
Gå til hoved-indhold

Compliance

Som en global virksomhed har vi et socialt ansvar over for kunder, medarbejdere, investorer og offentligheden. For os omfatter dette sociale ansvar overholdelse af gældende love overalt og til enhver tid. For at sikre dette har vi implementeret et omfattende system af foranstaltninger.


Grundlaget for dette er

HELM Code of Conduct (HCOC).

HCOC fastlægger de grundlæggende principper og regler for compliance, som vi handler efter hos HELM.

Download HCOC


HELMLINE – HELMs whistleblowing-system

Vores HELMLINE whistleblower-system tilbyder alle medarbejdere, men også vores forretningspartnere, vores leverandører og deres medarbejdere samt andre tredjeparter med en professionel kontekst, en beskyttet kommunikationskanal til tips om mulige overtrædelser af compliance vedrørende blandt andet emnerne menneskerettigheder, miljø og klima, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, korruption, karteller og databeskyttelse.

Alle whistleblowere opfordres kraftigt til at underrette os så hurtigt som muligt, hvis de bemærker eller har mistanke om, at nogen ikke overholder compliance eller opfører sig på en  uærlig måde i forbindelse med deres arbejde for vores virksomhed eller en af vores partnere. Det kan være med til at forhindre, at små problemer bliver til store.

Hvis en mistanke rapporteres i god tro, behøver whistlebloweren - uanset om mistanken i sidste ende bliver bekræftet eller ej - ikke at frygte nogen ulemper. Især vil ingen repressalier eller diskrimination blive tolereret.

Lav en rapport nu

Du har flere muligheder:

  1. Du taler direkte med en leder i virksomheden.
  2. Du kontakter Compliance eller HR.
  3. Du indberetter dine oplysninger pr. telefon eller via en sikker internetforbindelse til vores HELMLINE. Du kan også rapportere anonymt, hvis du ønsker det. For eksempel direkte her:

Indsend et tip

Download