Retningslinjer for ledelse og samarbejde

Retningslinjerne for ledelse og samarbejde er en uundværlig del af HELMs virksomhedskultur. De er inkorporeret i de faste virksomhedsprincipper og danner derfor grundlag for vores ageren og beslutninger på alle niveauer.

Disse retningslinjer er et resultat af et fælles arbejde fra ledere og medarbejdere fra forskellige områder og niveauer. De er udarbejdet i bevidsthed om, at HELMs succes kun kan vare ved, hvis virksomheden er under kompetent ledelse, opfylder sine funktioner over for kunder og leverandører på en overbevisende måde, og hvis medarbejderne er involverede i beslutningsprocesserne inden for deres ansvarsområder.

For at kunne opnå dette har vi brug for en ledelses- og samarbejdskultur, som involverer alle medarbejdere og gør dem i stand til at bidrage med deres viden og kvalifikationer, med kreativitet og selvtillid, så de derigennem kan overtage ansvaret for vores fælles succes.

Som den største erhvervsuddannelsesudbyder i Hamborgs udenrigshandelssektor og ved hjælp af kvalificeret erhvervsuddannelse i alle de kurser, vi udbyder, ønsker vi at rekruttere de bedste juniortalenter til vores virksomhed og at få, fastholde og fremme ansatte på lang sigt, idet de sikrer vores innovative styrke, konkurrencedygtighed og flotte resultat.

Disse retningslinjer for ledelse og samarbejde skal være den indstilling og forpligtelse, som alle i virksomheden besidder. For at kunne tilføre dem mening er kritisk feedback og konstruktive diskussioner nødvendige i det daglige arbejdsliv.

1. Vi vil tage hensyn til og respektere hinandens personligheder

Hensyn til og respekt for hinanden er afgørende forudsætninger for tillid og konstruktivt samarbejde.

Dette vil vi opnå gennem...

 • ærlighed, åbenhed, fairness og tolerance,
 • følsom og taktfuld opførsel, 
 • forebyggelse af arrogance og selvhøjtidelighed,
 • viljen og evnen til at lytte,
 • respekt for andres arbejde, 
 • fair og konstruktiv behandling af hinanden, særligt i konflikter.

2. Vi udfører vores pligter og ansvar i virksomheden til gavn for alle

Vi deler ansvaret for virksomhedens succes og for alle virksomhedens medarbejdere.

Det betyder, at...

 • vi engagerer os i virksomhedens målsætninger,
 • vores arbejde er bundet til de højeste kvalitetsprincipper,
 • vi tænker og agerer på en teamorienteret måde og bidrager sammen til virksomhedens succes,
 • vi holder vores forpligtelser og aftaler og er derfor pålidelige og forudsigelige,
 • vi tager fat om problemer øjeblikkeligt, direkte og ærligt og bidrager til at finde en konstruktiv løsning,
 • vi sætter virksomhedens interesser forud for den enkelte forretningsenheds interesser.  

3. Vi er som ledere opmærksomme på det særlige ansvar, vi har over for vores medarbejdere og virksomheden

Vellykket ledelse kræver gensidig tillid. Tillid kræver eksemplarisk og forbilledlig adfærd.

Det betyder, at...  

 • vi forstærker vores medarbejderes motivation gennem eksemplarisk og positiv adfærd,
 • vi roser gode præstationer, og gennem konstruktiv kritik betragter vi utilfredsstillende arbejdsresultater som en chance for at lære,
 • vi udsætter ikke beslutninger,
 • vi tilbyder en orienteringsguide gennem en årlig evaluering.

4. Vi har forpligtet os til principperne inden for samarbejdende ledelse

Det betyder, at...

 • vi fastsætter og er enige om tydelige, forståelige opgaver med veldefinerede målsætninger,
 • vi involverer medarbejderne i beslutningsprocessen inden for deres ansvarsområde,
 • vi uddelegerer udførelsen af opgaver og en vis beslutningsmyndighed, som det måtte være hensigtsmæssigt, til de ansvarlige medarbejdere,
 • hvis det bliver nødvendigt, kan vores medarbejdere spørge os om råd og støtte,
 • medarbejderen er forpligtet til at udvise selvkontrol. Ikke desto mindre bliver vi som overordnede ved med at være forpligtede til at tage styringen. 

5. Vi bidrager til den nødvendige og vidtspændende information som en vigtig forudsætning for konstruktivt samarbejde

Det betyder, at...

 • alle er forpligtede til at levere og indhente information på samme måde,
 • vi til informationsudveksling har brug for en villighed til at deltage i diskussioner og for regelmæssig kommunikation på bestemte tidspunkter,
 • vi planlægger informationens indhold, omfang og timing på en målorienteret og ansvarlig måde. 

6. Vi observerer vores præstation og adfærd på en selvkritisk måde

Regelmæssige samtaler med feedback hjælper os til at kunne evaluere os selv realistisk og muliggør den personlige udvikling.

I denne vedvarende proces er det vigtigt for os at... 

 • håndtere styrker og svagheder, 
 • sætte spørgsmålstegn ved vores egen præstation og adfærdsmønster og være klar til at tilpasse dem, 
 • gennemføre disse samtaler ordentligt og på en måde, så de bliver en mulighed for læring for begge parter, 
 • finde fælles aftaler, hvis der er et behov for forbedringer.

7. Vi bruger uddannelse og efteruddannelse, så vi kan være forberedte på fremtidige krav, og så vi bedre kan udvikle vores erhvervsmæssige og personlige kvalifikationer

Alle er ansvarlige for egne kvalifikationer. Virksomheden støtter medarbejderne gennem hensigtsmæssig efteruddannelse.

Virksomheden...

 • sikrer, at de medarbejdere, der får lederfunktioner, er forberedte på den nye udfordring gennem hensigtsmæssig uddannelse,
 • hjælper medarbejderne med deres erhvervsmæssige udvikling på linje med deres kompetence og motivation.