HELM SKANDINAVIEN A/S
Gå til hoved-indhold

Ansvarlighed overfor miljø og samfund

Som succesfuld kemi virksomhed på international plan lægger vi umådelig stor vægt på vigtigheden af at håndtere vores produkter ansvarligt. Sikkerhed og omhyggelighed kommer først, såvel under transport og lagring som under tapning og blanding. Dette for at beskytte mennesker og miljø, men samtidigt sikrer dette en styrkelse af vores innovationsevne og konkurrencedygtighed. Vores omfattende arbejde med kvalitetssikring betragtes som et led i at holde virksomheden i god form til at møde fremtidige krav.

Med certificering under ISO-14001 samt deltagelse i "Responsible Care" programmet forpligtiger HELM Skandinavien A/S sig endvidere til at varetage forbruget af ressourcer på en ansvarlig måde.

Her kan du se HELM Skandinavien A/S miljøpolitik

Environmental policy | ISO-14001 certificate

Vi støtter FNs 10 principper "Global Compact" indeholdende målsætninger på det sociale og miljømæssige område. Vi forsøger, i den udtrækning det er muligt, aktivt at implementere disse principper i den kreds, vi har direkte indflydelse på.

De 10 principper i FN’s Global Compact:

  • Støt og respekter beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder i den kreds, vi har direkte indflydelse på
  • Ingen medvirken til krænkelser af menneskerettighederne
  • Respekter foreningsfriheden
  • Udryddelse af alle former for tvangsarbejde
  • Effektiv afskaffelse af børnearbejde
  • Afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
  • Støt en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  • Modarbejd alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse