Pressemeddelelse: 2018 forretningsmæssige og økonomiske resultater

HELM-koncernen forbedrer sit resultat

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

Hamborg, 31. maj 2019

Hele år 2018:

  • Global omsætning: 8,3 mia. EUR (+ 11 %)
  • Årets koncernoverskud ligger på 66,1 mio. EUR (mod 18,4 mio. året før)
  • Stiftelse af HELM PROMAN Methanol AG: et globalt agerende joint venture til markedsføring af metanol
  • Forretningsområdet Pharma går ind i udviklingsfirmaet Phargentis S.A. og åbner sig mod det krævende behandlingsområde lungesygdomme

HELM-koncernen fortsatte sin vækstkurs i det forgangne år 2018 og opnåede et tilfredsstillende resultat. Både omsætningen og driftsresultatet gik frem. Den globale omsætning steg med 11 % til 8,3 mia. EUR. 

Koncernen afsluttede året med et overskud på 66,1 mio. EUR (mod 18,4 mio. EUR året før). Forretningsområderne Chemicals, Fertilizer og Pharma bidrog afgørende til resultatforbedringen i det forgangne år. 

Hans-Christian Sievers, bestyrelsesformand i HELM AG: „I det forgangne år er vi gået nye veje: Med vores investering i Nordamerikas største metanolanlæg og stiftelsen af HELM Proman Methanol indtager vi en helt ny global position inden for dette produkt. Samtidig viser vi i vores kerneforretning igen og igen, hvilken merværdi vi skaber med vores logistik, distribution og internationale markedsføring – det er de nyvundne kontrakter bevis på.“

Koncernens resultat: udviklingen i tal

- Alle tal i mio. EUR -201820172016
Omsætning
- Eksterne indtægter5.106 (+24%)4.111 (+6%)3.867 (-15%)
- Global omsætning8.297 (+11%)7.445 (+7%)6.935 (-18%)
Resultat
- EBITDA112,3 (+140%)46,7 (+131%)20,2 (-71%)
- Resultat før skat95,5 (+285%)24,8 (+786%)2,8 (-95%)
- Årets koncernoverskud/-underskud66,118,4-15,6

HELM-koncernens primære afsætningsmarked i 2018 var Europa med en andel på 56,3 % af omsætningen, efterfulgt af Amerika med en andel på 27,0 % og Asien med en andel på 16,2 %.

Egenkapitalen blev styrket yderligere og ligger på 779 mio. EUR (mod 727 mio. EUR året før). Koncernen har en særdeles god egenkapitalandel på 42 %. Uafhængighed og stabilitet er dermed sikret. Der planlægges investeringer i udbygning af de fire forretningsområder. 

Overblik over udviklingen i forretningsområderne

Kemikalier: Råstoffer, Derivaters og Metanol

På et overvejende positivt marked med stigende produktpriser øgede HELM Chemicals i 2018 den konsoliderede omsætning til ca. 3,7 mia. EUR (mod 2,6 mia. EUR året før). Det svarer til en stigning på rundt regnet 42 %.

Det gode resultat på forretningsområdet Chemicals skyldes for en meget stor del forretningerne inden for produktlinjen metanol. Siden juni 2018 markedsføres metanol af HELM Proman Methanol-gruppen i Wollerau, Schweiz. Med afdelinger i Houston, USA, og i Singapore imødekommer HELM Proman Methanol efterspørgslen i hele verden. Ud over de hidtidige mængder markedsfører det nye joint venture også metanol fra det nystartede metanolanlæg Natgasoline LLC i USA, som HELM er medejer af.

Syrer og lud udviklede sig positivt. Der blev åbnet et nyt kontor i Burgos, Spanien.

Med en omsætningsandel på 73 % er Chemicals det forretningsområde, som bidrager mest til omsætningen i HELM-koncernen. 

Gødning

Gødningsmarkedet viste sig volatilt igen i 2018.

Forretningsområdet forstærkede sit fokus på struktureret markedsføring og distribution for bevidst at reducere risiciene i det volatile miljø. I USA ekspanderer HELM via distributionsforretningen; en ny terminal i Alexandria, Louisiana, blev taget i brug. I 2018 opnåede forretningsområdet en omsætning på 760 mio. EUR (mod 922 mio. EUR året før).

Med en omsætningsandel på 14,9 % er Fertilizer omsætningsmæssigt det næststørste forretningsområde i HELM-koncernen og leverede i 2018 et solidt bidrag til det gode resultat. 

Plantebeskyttelse

Foruden et generelt vanskeligt marked for landbrugsprodukter som majs og soja påvirkedes landbrugets økonomi også af øgede produktionsomkostninger. Dette havde en negativ indflydelse på handelen med plantebeskyttelsesprodukter.

Selv om det lykkedes HELM Crop Protection at øge omsætningen med 10,7 % til 290 mio. EUR (mod 262 mio. EUR året før) i dette udfordrende miljø, er resultatet ikke tilfredsstillende. Forsyningsproblemer i Kina førte til højere priser, som ikke i fuldt omfang kunne videreføres til kunderne. Hertil kom valutasvingninger, frem for alt i Latinamerika, som påvirkede resultatet i negativ retning.

De primære afsætningsmarkeder er Europa og Nord- og Sydamerika. 

Lægemidler

HELM Pharma forbedrede sine forretningsresultater igen. Omsætningen blev på 202 mio. EUR (mod 192 mio. EUR året før). 

De farmaceutiske aktiviteter hos HELM fordeler sig på to delområder: handel med aktive stoffer til fremstilling af lægemidler (API) på den ene side og udvikling og markedsføring af lægemidler på den anden. Begge delområder udviklede sig positivt og leverede et væsentligt bidrag til HELM-koncernens gode resultat. 

I 2018 købte HELM sig ind i udviklingsvirksomheden Phargentis S.A., som er specialiseret i inhalationsprodukter til KOL-området. 

Endvidere bragte forretningsområdet Pharma med held i alt fire produkter på markedet mod multipel sklerose, epilepsi, herpes simplex og hud- og bløddelsinfektioner. 

Medarbejdere

I 2018 er antallet af medarbejdere i den globale HELM-organisation steget. Den 31.12.2018 var 664 medarbejdere (mod 627 året før) beskæftiget hos HELM i Hamborg; i Tyskland var det 733 (mod 688 året før). I hele verden arbejder der 1.621 personer hos HELM, inklusive associerede virksomheder (mod 1.521 året før).

Forventninger til 2019

På trods af en generel afmatning i den globale økonomi har HELM en god position og ser optimistisk frem mod år 2019, hvor væksten i koncernen vil fortsætte.

De internationale datterselskabers lokale distributionsaktiviteter vil også i indeværende regnskabsår være en stabil indtægtskilde.

Med det nye metanol-joint venture HELM Proman Methanol kan HELM nu markedsføre dette produkt endnu bedre i hele verden, hvilket allerede afspejler sig i en øget omsætning i første kvartal af 2019. Nye leveringsaftaler vil få positiv betydning i 2019.

Om HELM

HELM AG er en traditionsrig familieejet virksomhed i Hamborg med en over 118 år lang historie. Som multifunktionel salgsorganisation markedsfører HELM kemikalier, plantebeskyttelsesmidler, farmaceutiske ingredienser og lægemidler samt gødningsstoffer. HELM er i dag et af verdens største markedsføringsselskaber inden for kemi og sikrer med mere end 100 datterselskaber, salgskontorer og associerede virksomheder i over 30 lande adgang til de vigtigste markeder takket være et godt kendskab til de specifikke regionale forhold.