Triethanolamin

Triethanolamin (TEA) tilhører kategorien af ethanolaminer og anvendes hovedsagelig i fremstillingen af blødgøringsmidler.

Beskrivelse

Triethanolamin opnås ved reaktion af ethylenoxid og ammoniak. Ved denne reaktion produceres der ligeledes monoethanolamin og diethanolamin, som også er produkter, der sælges af HELM. Ethanolaminer er kemiske stoffer, der tilhører gruppen af aminer og alkoholer. Dette giver dem nogle enestående egenskaber, idet de er i stand til at reagere med begge funktionelle grupper. På alkoholformen er ethanolaminerne hygroskopiske og kan reagere for at danne estere, mens de på aminformen er let alkaliske og reagerer med syrer for at danne salte og sæber. Disse egenskaber ligger til grund for de fleste anvendelser af triethanolamin. I industriel sammenhæng anvendes produktet enten på ren form (koncentration >99 %) eller som en blanding med diethanolamin (sædvanligvis i en koncentration på 85 % triethanolamin og 15 % diethanolamin) samt i vandige opløsninger af forskellige koncentrationer. HELM markedsfører hele udvalget af blandinger og vandige opløsninger såvel som det rene produkt.

Anvendelse

Triethanolamin har forskellige anvendelsesområder afhængigt af egnen. Det bruges ofte som mellemprodukt i fremstillingen af tensider til flydende rengøringsmidler samt af dispergeringsmidler og landbrugskemikalier. Desuden anvendes det ofte i blanding med diethanolamin og/eller vand som formalingshjælpemiddel i fremstillingen af cement. Produktet finder anvendelse som emulgator i mange kosmetiske og medicinske produkter. Andre anvendelsesområder omfatter smøremidler, maling og lak, færdigbehandling af tekstiler samt trykkeri og fotografi.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

Karakteristika

contact_id_personnel 414