HELM Gruppen

Grundlagt: 1900

Eksterne indtægter 2019: EUR 5,016 mia

Egenkapital 2019: EUR 692 mill

Antal ansatte 2019: 1.684

Afdelinger og joint-ventures: Over 100 selskaber i mere end 30 lande.

Omsætning i mia EUR

Egenkapital in mil EUR

Markeder 2019