Tilbage

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat (SOP) er, efter kaliumchlorid, det mest udbredte kaliumnæringsstof i plantegødning.

Morten Seeberg

Morten Seeberg

Afdelingschef

Phone +45 35 86 09 10

Send email

Kaliumsulfat (SOP) er et vandopløseligt, hvidt krystallinsk salt. Den mineralske form arcanit er relativt sjælden. Hovedkilderne til SOP findes i kombination med andre mineralske sulfater, såsom magnesium, natrium og calcium. En anden fremgangsmåde til produktion af SOP bruger en kombination af kaliumchlorid og kieserit. De mest almindelige syntesemetoder er ud fra kaliumchlorid ved reaktion med svovlsyre eller svovldioxid. Kaliumsulfat indeholder mellem 50 og 52 % K2O og ca. 18 % svovl, som er et nødvendigt grundstof for plantevækst, der mangler i mange jorde. Til forskel fra kaliumchlorid indeholder SOP ingen chlorider, der kan skade visse afgrøder såsom tobak, frugt og grøntsager.

Anvendelse

Kaliumsulfat anvendes som gødning, sædvanligvis i multinæringsgødninger såsom NPK-gødning.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

    Her vil du lære mere om de Tjenester og Funktioner fra HELM.