Tilbage

Ammoniumphosphat

Ammoniumphosphater er gødning, der hovedsagelig indeholder kvælstof og phosphat. De mest anvendte NP-gødninger er NP 20-20-0, NP16-20-0 og NP 14-34.

Morten Seeberg

Morten Seeberg

Afdelingschef

Phone +45 35 86 09 10

Send email

NP-gødninger er salte af ammoniak og phosphorsyre. De findes i form af granulat og kan erstatte granuleret ammoniumsulfat i blandinger, idet deres svovlindhold kan være så højt som 14 %. Saltene i NP-gødning er beslægtede med diammoniumphosphat (DAP) og monoammoniumphosphat (MAP). De fleste NP-gødninger, der distribueres af HELM, indeholder 100 % ammonium-kvælstof.

Anvendelse

NP-gødning er letoptagelig for planten. Hovedanvendelsen er til majs, til gødskning mellem rækkerne og ekstra gødskning af jord med lave phosphorreserver. Ammoniumphosphater anvendes ofte som råmateriale ved fremstilling af flerkomponentgødning eller til direkte spredning i tilfælde, hvor der kun er brug for ringe eller ingen tilførsel af kalium. Mange NP-gødninger indeholder svovl og er derfor ekstra fordelagtige i jord, der mangler svovl.

Produktegenskaber

NP 16-20-0-13S
NP 20-20-0-14S
NP 14-34-0-8S
NP 12-46-0-7S
NP 19-38-0-7S

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

    Her vil du lære mere om de Tjenester og Funktioner fra HELM.