Tilbage

Ammoniak

Ammoniak er et råmateriale i fremstillingen af en lang række kvælstofbaserede gødningsstoffer. Ammoniak indgår også i et stort antal kemikalier, syntetiske fibre, sprængstoffer og rengøringsmidler.

Morten Seeberg

Morten Seeberg

Afdelingschef

Phone +45 35 86 09 10

Send email

Ammoniak er en farveløs gas med en stærk, karakteristisk lugt og et kogepunkt på 34° C. I flydende tilstand er det nødvendigt at transportere ammoniak under tryk eller nedkølet. Molekylformlen er NH3. Ammoniak indeholder ca. 82 % kvælstof. Den aktuelle produktion er hovedsagelig baseret på naturgas eller kulforgasning. Kina står for tæt på 30 % af ammoniakproduktionen i verden, idet Indien, USA og Rusland hver står for ca. 8 % af verdensproduktionen. Ammoniak reagerer kraftigt med syrer under dannelse af salte: Salpetersyre giver ammoniumnitrat, svovlsyre giver ammoniumsulfat, phosphorsyre giver ammoniumphosphater, og saltsyre giver ammoniumchlorid.

Anvendelse

Over 80 % af al ammoniak forbruges som gødning i form af et salt eller en opløsning. De vigtigste gødningsstoffer er urinstof, UAN, ammoniumphosphater (DAP, MAP, NP), ammoniumnitrat (AN) og ammoniumsulfat (AS). Ammoniak bruges som husholdningsrengøringsmiddel på fortyndet form med et ammoniakindhold på 5-10 %.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

    Her vil du lære mere om de Tjenester og Funktioner fra HELM.