Råphosphat

Article no.: HSK Rock Phosphate

Råphosphat er et mineralsk råmateriale til produktion af phosphatgødning og phosphorsyre. Det udvindes fra mineralet apatit, som er det bedst egnede til fremstillingen af gødning.

+ leveringsomkostninger
 • Click & Collect
  from 1 price:default Incl. 0,00% VAT
 • DHL
  from 1 price:default 5,90 EUR Incl. 20,00% VAT
 • DHL Express
  from 1 price:default 11,90 EUR Incl. 20,00% VAT
 • Fedex
  from 1 price:default 6,90 EUR Incl. 20,00% VAT
 • TNT
  from 1 price:default 8,90 EUR Incl. 20,00% VAT

Beskrivelse

Som følge af den store efterspørgsel efter phosphatholdig kunstgødning og udviklingen af nye kilder til råphosphat, er det udvundne volumen steget jævnt med årene. De seks vigtigste lande (Kina, USA, Marokko, Rusland, Tunesien og Jordan) står for lige under 80 % af verdensmarkedet. Selv om der hele tiden opdages nye reserver, er de tilgængelige mængder råphosphat af høj kvalitet ikke desto mindre endelige. Mange af de vigtigste forekomster er forurenet med cadmium. På nuværende tidspunkt er det kun forekomsterne i Kola (Rusland), der opfylder EU's restriktive krav. HELM har adgang til råphosphat fra forskellige kilder og i forskellige kvaliteter og er derfor i stand til at levere produkter til så godt som enhver anvendelse. Udvalget strækker sig fra en standardkvalitet med et phosphorindhold på 27-28 %, der fx anvendes i oliepalmeplantager, til høje kvaliteter på over 30 %. Kvaliteten af råmaterialet angives med et BPL-tal (hvor BPL står for "bone phosphate lime"), som giver oplysninger om phosphorindholdet.

Anvendelse

Råphosphat opløses ikke let i vand, hvilket gør det vanskeligt at optage for planterne. Ved en kemisk omdannelse via phosphorsyre opnås phosphatgødninger, såsom DAP, MAP og andre ammoniumphosphater, som er lettere for planterne at optage.

Pakning

 • Produktet leveres i bulk og diverse emballagetyper

Særlige tjenester forbundet med produktet:

 • Forsendelse i container er en mulighed.