Tilbage

Svovlsyre

Svovlsyre bruges i en lang række anvendelser og i forskellige industrisektorer. Hovedanvendelsen er produktionen af gødningsmidler.

Morten Rasmussen

Morten Rasmussen

Afdelingschef

Phone +45 87 85 09 10

Send email

Elementært svovl produceres i store mængder ved afsvovling af naturgas og råolie. Svovlet omdannes til svovlsyre, en uorganisk syre, ved en serie processer. Svovlsyre er en farveløs, viskøs og let olieagtig væske, der er kraftigt ætsende. Dens koncentration på 96 % - 98 % afhænger af årstiden (vinter/sommer). Svovlsyre klassificeres som et farligt stof.

Anvendelse

Hovedanvendelsen af svovlsyre er i produktionen af gødning: phosphat- og ammoniumsulfatgødning fremstilles ved hjælp af dette produkt. Svovlsyre anvendes også til spildevandsbehandling og i levnedsmiddelindustrien som forsuringsmiddel, til at justere eller neutralisere pH-værdien (fx i svømmebassiner). Svovlsyre finder også anvendelse i produktionen af papir, i bilbatterier, i sulfateringsprocesser og i produktionen af titandioxid og fluorkemikalier. Produktet anvendes også i forskellige rengøringsprocesser.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk og diverse emballagetyper

    Her vil du lære mere om de Tjenester og Funktioner fra HELM.