Tilbage

n-Paraffin C10-C13

Hovedanvendelsen af n-paraffin er til fremstillingen af LAB (lineær alkylbenzen) til detergentindustrien, som blødgøringsmiddel og til lampeolie.

Adrian Klage

Adrian Klage

Afdelingschef

Phone +45 35 86 09 10

Send email

Normalparaffiner er klare væsker, der består af mættede hydrocarboner (kulbrinter) med ligekædet struktur. De er enten udvundet af petroleum eller ved "Fischer-Tropsch"-processen i gas-til-væske-produktionsanlæg.

Anvendelse

n-Paraffin bruges især i fremstillingen af lineær alkylbenzen samt i fremstillingen af chlorparaffiner, blødgøringsmidler, lampeolier, grilloptændingsvæsker, skæreolier, smøremidler og metalbearbejdningsprodukter.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

    Her vil du lære mere om de Tjenester og Funktioner fra HELM.