Tilbage

Methanol

Methanol er en basiskomponent i den petrokemiske industri og anvendes også i stigende grad i energisektoren.

Adrian Klage

Adrian Klage

Afdelingschef

Phone +45 35 86 09 10

Send email

Methanol, også kendt som methylalkohol (CH3OH), fremstilles ud fra syntesegas, som produceres af dampreformeret naturgas og carbondioxid. Methanol syntetiseres under tryk i en katalytisk proces, og den rå methanol oprenses til kemisk renhed ved destillation. Naturgas er det råmateriale, der anvendes i de fleste produktionsenheder i verden.

Anvendelse

Methanol er et alsidigt råmateriale til den kemiske industri. De anvendelser, der foregår i størst skala mht. volumen, er bearbejdning til formaldehyd, som videre omdannes til harpikser, lim og forskellige plasttyper, og i produktionen af eddikesyre, som i det væsentlige anvendes til produktion af polyesterfibre og PET-plast. I de senere år har methanols betydning som energikilde været konstant stigende. I benzin øger methanol oktantallet, enten i form af et direkte tilsætningsstof eller som en komponent i MTBE (methyl-tertiær-butylether), hvilket forbedrer forbrændingsegenskaberne og reducerer emissionerne. Navnlig i Kina omdannes methanol til DMF (dimethylether), der anvendes som erstatning for flydende gas. Ligeledes i Kina er omdannelsen af methanol til olefiner for nylig blevet iværksat i stor skala. Med produktionen af ethylen og propylen åbner der sig nye værdiskabende afsætningsveje for methanol som råmateriale til produktionen af fx polyethylen, polypropylen og glycoler.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

    Her vil du lære mere om de Tjenester og Funktioner fra HELM.