Pressemeddelelse: HELM indgår markedsføringskontrakt om bio-baseret ethylacetat med Greenyug

HELM AG og Greenyug, LLC bekendtgjorde i dag en off-take-aftale om køb og salg af bio-baseret ethylacetat produceret på Greenyugs planlagte ethylacetat-anlæg i Columbus, Nebraska. Greenyug har oprettet et datterselskab, Prairie Catalytic, LLC, der vil eje og drive produktionsanlægget.

Axel Viering

Axel Viering

Executive Director Feedstocks

Hamborg, Tyskland / Santa Barbara, USA – 22 februar 2017

Denne aftale vil for første gang gøre betydelige mængder af bio-baseret ethylacetat tilgængelig på markedet. Prairie Catalytic-produktionsanlægget vil blive placeret ved siden af Archer Daniels Midland Company's (NYSE: ADM) kornbehandlingsanlæg i Columbus, Nebraska. ADM-anlægget i Columbus vil forsyne projektet med bioethanol råmaterialer og andre tjenesteydelser. Det forventes at opførelsen af anlægget påbegyndes i løbet af 2017 og at produktionen starter ca. et år senere. Det glæder Greenyug og HELM at meddele, at HELM vil overtage det fulde ansvar for det globale salg og markedsføringen af ethylacetat fra Prairie Catalytic-anlægget.

Axel Viering, administrerende direktør for forretningsenheden Derivater hos HELM, fremhævede, hvor relevant markedsføringskontrakten med Prairie Catalytic og deres datterselskab Greenyug er: "Ved at indgå denne markedsføringsaftale, styrker vi vores globale tilstedeværelse yderligere og udvider vores nuværende kompetence i distribution af ethylacetat. Som en større global distributør af kemikalier, ser HELM frem til et langvarigt samarbejde med Greenyug og Prairie Catalytic."

"Samarbejdet med HELM opfylder klart vores projekts behov for en større markedsfører og vi er imponeret over HELMs sikre netværk på relevante markeder i hele verden. Denne off-take-aftale giver os direkte adgang til ethylacetat-kunder, der gør Prairie Catalytic i stand til at generere indtægter, så snart anlægget tages i brug," sagde Sagar Gadewar, CEO hos Greenyug og Prairie Catalytic.

Greenyug har udviklet sin patenterede teknologi i deres forskningsanlæg i Santa Barbara, Californien, og har fortsat opskaleringen i deres fuldt integrerede demonstrationsanlæg i Indien. Greenyug har udviklet en proprietær platform for at øge værdien af bioethanol ved at opgradere det til forskellige bio-baserede kemikalier, der appellerer til et bredt marked. Greenyug ethylacetat, som er det første af sådanne produkter, er et specielt opløsningsmiddel, der er markedsført i vid udstrækning, og som i udstrakt grad anvendes i produkter, som f.eks. maling, overfladebehandling, lægemidler, klæbestoffer og forskellige forbrugsvarer. Ethylacetat har et globalt marked på over 4 mia. dollars. Markedet for ethylacetat vokser hurtigere end for GDP (Guanosindifosfat) på grund at dets attraktive egenskaber. Greenyug ethylacetat vil være det første, der kan fås i handelen i industrielle mængder og som udelukkende kommer fra vedvarende råmaterialer.

Om HELM

HELM AG er en familieejet virksomhed, der er hjemmehørende i Hamborg, Tyskland, med en forretningstradition, der strækker sig over 116 år. HELM er som multifunktionel salgs- og distributionsorganisation aktiv i kemikalieindustrien via deres handelsenheder med råvarer og derivater, i plantebeskyttelsesindustrien, i aktive ingredienser til lægemidler, i lægemidler og medicinalprodukter samt i gødningsindustrien. HELM er en af verdens største kemikalievirksomheder på markedet og sikrer adgang til verdens hovedmarkeder via deres specifikke, lokale viden og mere end 100 datterselskaber, salgskontorer og deltagelse i over 30 lande. 

Om Greenyug

Greenyug, LLC er en privatejet teknologisk udviklingsvirksomhed, hvis mission er at forske i, udvikle og kommercialisere produktionen af råvarer og specialkemikalier, polymerer, og brændsel fra vedvarende energikilder på en måde, der er omkostningseffektiv og konkurrencedygtig på markedet. Greenyug's hovedsæder og forskningsanlæg er beliggende i Santa Barbara, Californien. Opskalerings- og procesudviklingen udføres i et fuldt integreret demonstrationsanlæg i Pune, Indien. Greenyug's kapaciteter omfatter alle aspekter af teknologisk udvikling fra konceptet på laboratorieniveau til pilotprojekter og kommerciel lancering.