HELM SKANDINAVIEN A/S
Gå til hoved-indhold

Pressemeddelelse: 2019 forretningsmæssige og økonomiske resultater

HELM-koncern med stabil omsætning. Resultat belastet af eksterne faktorer og tab fra associerede virksomheder.

Janneke Menzel

Janneke Menzel

Manager External Communication

Janneke.Menzel@helmag.com Business Card

Hamborg, 6. juni 2020

Resultat for hele regnskabsåret 2019:

  • Eksterne indtægter: EUR 5,0 mia.
  • Forretningsområdet lægemidler lancerer i alt syv nye generiske lægemidler på markedet
  • Regional tilstedeværelse i Nordamerika styrkes på afgørende vis med overtagelse i gødningssektoren

HELM-koncernen kunne ikke fortsætte sin vækst i 2019. De eksterne indtægter forblev dog stabile med 5,016 mia. EUR.

De positive prognoser for 2019 blev i første kvartal dæmpet betydeligt af kraftigt faldende kemipriser. Den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina i det forløbne år forstærket af ustabile oliepriser havde også betydelige negative indvirkninger på HELM-koncernens indtægter i 2019. De to forretningsområder gødning og plantebeskyttelse måtte kæmpe med usædvanlige omstændigheder på grund af klimatiske forhold. Derudover førte produktionsproblemer i methanolanlægget i Natgasoline i Beaumont, Texas (USA) og ekstraordinære nedskrivninger af kapitalinteresserne i Trinidad og Tobago til et generelt utilfredsstillende resultat for HELM-koncernen.

Stephan Schnabel, medejer af virksomheden og formand for HELM-koncernens bestyrelse siden april 2020, understreger imidlertid at der alligevel var den ene eller anden positive udvikling i det forløbne år: "På trods af de udfordrende omstændigheder er det lykkedes os at styrke grundlaget for langsigtet vækst i koncernen. Vores varige forretningsforbindelser og partnerskaber er en hjørnesten for vores fremtidige forretning."

"Et eksempel på dette er en overtagelse i USA, der vil give HELM betydelig mere adgang til verdens største salgsregion for gødning, og som også vil have en positiv effekt på vores plantebeskyttelsesforretning. I forretningsområdet lægemidler vil blandt andet partnerskabet med vores deltagende selskab Phargentis S.A. være en vigtig succesfaktor", tilføjer Stephan Schnabel.

Koncernresultat: Udviklingen i tal

- Alle beløb er i millioner EUR -201920182017
Omsætning
- Eksterne indtægter5.016
(-2%)
5.106
(+24%)
4.111
(+6%)
Resultat
- EBITDA- 29,8
(-127%)
112,3
(+140%)
46,7
(+131%)
- Resultat før skat- 66,0
(-170%)
95,5
(+285%)
24,8
(+786%)
- Koncernunderskud/-overskud- 66,866,118,4

Europa var HELM-koncernens vigtigste salgsmarked i 2019 med en andel på 52,9 % af omsætningen, efterfulgt af Amerika med en andel på 29,6 % og Asien med 16,8 %.

A slight decrease in equity was reported due to the negative consolidated result and amounted to EUR 692 million (previous year: EUR 779 million). The Group continues to have a very healthy equity ratio of 41%, thus assuring its continued independence and stability.

Der blev rapporteret en lille nedgang i egenkapitalen på grund af det negative koncernresultat og udgjorde 692 mio. EUR (foregående år: 779 mio. EUR). Koncernen har fortsat en meget god egenkapitalandel på 41 % og sikrer dermed dens uafhængighed og stabilitet.

Overblik over forretningsområdernes udvikling

Kemikalier: Råstoffer, derivater og methanol

Forretningsområdet kemikalier bidrager mere til omsætningen end noget andet forretningsområde i HELM-koncernen. På trods af et meget udfordrende markedsmiljø, der er et resultat af et ekstremt lavt prisniveau, kunne HELM øge de solgte mængder yderligere og dermed markedsandelene og således opnå en omsætning på 3,7 mia. EUR (foregående år: 3,7 mia. EUR), hvilket svarer til det foregående år. Resultatet af forretningsområdet kemikalier faldt dog kraftigt på grund af prisfaldet.

På produktniveau kan forretningsområdet kemikalier dog fremvise enkelte succeser. For eksempel var regnskabsåret 2019 HELM-koncernens bedste år i Europa for produktområdet syrer og lud. Her blev der investeret yderligere i logistik og oplagring i Europa.

Plantebeskyttelse

Det generelle økonomiske miljø for plantebeskyttelse forblev vanskeligt hele det forløbne år. På grund af forskellige ekstreme vejrfænomener i USA og Brasilien blev disse markeders respektive sæson for plantebeskyttelsesprodukter forskudt eller var i nogle tilfælde fuldstændig ikke-eksisterende. Disse eksterne påvirkninger betød, at forretningsområdet plantebeskyttelse ikke kunne drive forretningen fremad på tilfredsstillende vis og opnåede salgsindtægter på 267 mio. EUR (foregående år: 290 mio. EUR) og blev dermed tæt på det forløbne års niveau.

På trods af det udfordrende miljø gik plantebeskyttelsesforretningen godt i Brasilien og Mexico. I begge lande steg omsætningen takket være nye produktgodkendelser og udvidelsen af forretningen med eksisterende kunder. Uddybningen af samarbejdet med japanske forretningspartnere var særligt opmuntrende, med hvilke HELM lancerede to yderligere innovative produkter på markedet: herbicidet tolpyralat i Mexico og insekticidet flonicamid i Colombia. HELM positionerer dermed sig selv som en innovativ udbyder af løsninger.

Gødning

Regnskabsåret 2019 har igen stillet gødningsindustrien over for store udfordringer. Dette gælder især i USA, som er det vigtigste indre marked, hvor de største oversvømmelser de seneste årtier har medført et betydeligt fald i efterspørgslen. Forretningsområdet gødning kunne dog holde salgsindtægterne på det forløbne års niveau på 737 mio. EUR (foregående år: 760 mio. EUR) ved at handle struktureret.

HELM fortsatte med at udvide sin gødningsforretning sidste år. I maj 2019 blev CGB Enterprises, Inc.'s gødningsforretning i USA overtaget. Med denne overtagelse udvidede HELM sin gødningsforretning med otte yderligere terminaler. HELM er nu en af de førende på markedet for gødningsdistribution i USA med en lagerkapacitet på 760.000 tons.

Lægemidler

HELM Pharma forbedrede igen sine driftsresultater med salgsindtægter på i alt 226 mio. EUR (foregående år: 202 mio. EUR).

HELM lancerede med succes i alt syv nye generiske lægemidler i 2019 sammen med sine partnere. Et af højdepunkterne var den europæiske lancering af HELMs første biosimilære lægemiddel, som er en generisk version af et bioteknologisk fremstillet ("biologisk") lægemiddel med teriparatid som det aktive stof, som er et effektivt lægemiddel til patienter med alvorlig osteoporose.

Der blev investeret i alt 42 mio. EUR i denne 7-årige udvikling. Lanceringerne på markedet i Japan og Korea vil ske i 2020.

HELMs udviklingspipeline af generiske lægemidler er godt fyldt op for de kommende år. Alene inden for luftvejssygdomme er der i øjeblikket fire højt specialiserede produkter under udvikling som et resultat af samarbejdet med HELMs deltagende selskab Phargentis S.A. (Lugano, Schweiz).

Human Resources

I 2019 blev det gennemsnitlige antal medarbejdere i den globale HELM-organisation øget en smule. Hos HELM var der ansat 662 (2018: 631) medarbejdere i Hamborg og globalt i alt 1.684 (2018: 1.663), inklusive deltagende selskaber.

Udsigt for 2020

Den generelle økonomiske udsigt for 2020 er usikker. På grund af den udbredte pandemi og massive begrænsninger inden for næsten alle områder, som i stigende grad påvirker den økonomiske udvikling i hele verden, og som aldrig før er forekommet i denne form, er det meget vanskeligt at bestemme en prognose for det kommende regnskabsår. Vores forventninger for det kommende regnskabsår er derfor meget konservative.

Under disse omstændigheder handler HELM særligt forsigtigt med fokus på at drive den eksisterende virksomhed på en pålidelig måde. I dette vanskelige markedsmiljø giver HELM-koncernens erfaring som global markedsfører med detaljeret lokal viden sammen med den brede placering af dens produkter og markeder betydelige muligheder sammenlignet med dens konkurrenter.

Om HELM

HELM AG er en traditionsrig familieejet virksomhed i Hamborg, Tyskland, med 120 års historie bag sig. HELM er som multifunktionel markedsføringsorganisation aktiv inden for den kemiske industri, plantebeskyttelse, lægemidler og gødning. I dag er HELM et af verdens største markedsføringsselskaber inden for kemi og sikrer ved hjælp af dens særlige regionale viden og over 100 datterselskaber, salgskontorer og associerede virksomheder i over 30 lande adgang til verdens vigtigste markeder.