Pressemeddelelse: HELM-koncernen – 2017-resultater

HELM melder om en betydelig forbedring af resultaterne

Hamborg, 16. maj 2018

Hele året 2017:

  • Global omsætning: 7,4 mia. EUR (plus 7 %)
  • EBITDA: 46,7 mio. EUR (plus 131 %)
  • Årets koncernoverskud: 18,4 mio. EUR (sidste år: -15,6 mio. EUR)

HELM-koncernen opnåede i regnskabsåret 2017 et tilfredsstillende resultat inden for sin kerneforretning, før indtægter fra associerede virksomheder. Den operative forbedring viser sig ved en stigning i omsætningen på ca. en halv milliard euro:

Den globale omsætning var 7,4 mia. EUR (sidste år: 6,9 mia. EUR).

HELM-koncernens positive udvikling blev understøttet af en overordnet set robust konjunktur og et gunstigt marked. Olieprisen steg fortsat og var i slutningen af 2017 ca. 66 USD pr. tønde. Produktpriserne for kemiske produkter steg som følge deraf.

Koncernens handelsmargen blev igen udvidet, og dermed steg varens bruttoavance betydeligt i forhold til sidste år. De to forretningsområder, Chemicals og Pharma, bidrog på afgørende vis til en forbedring af resultatet sidste år.

Samlet set blev HELM-koncernens tilfredsstillende operative resultat igen belastet af tab i de associerede virksomheder.

Koncernen afsluttede året med en fortjeneste på 18,4 mio. EUR (sidste år: -15,6 millioner EUR).

Hans-Christian Sievers, bestyrelsesformand i HELM AG: „Jeg glæder mig over den positive udvikling og forbedringen af resultatet. Vi har vist, at vi efter et hårdt år som 2016 hurtigt kan komme tilbage på sporet. Derudover har vi kunnet arbejde på videreudviklingen af vores forretningsområder. Nye kontrakter og samarbejdsaftaler får mig til at se positivt på de kommende år.“

Koncernens resultat: Udviklingen i tal

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

- i mio. EUR - 2017 2016 2015
Omsætning      
- Global omsætning 7.445 6.935 8.498
  (+7%) (-18%)  
- Eksterne indtægter 4.111 3.867 4.540
  (+6%) (-15%)  
Overskud      
- EBITDA 46,7 20,2 70,6
  (+131%) (-71%)  
- Resultat før skat 24,8 2,8 57,0
  (+786%) (-95%)  
- Årets koncernoverskud / -underskud 18,4 -15,6 35,5
- driftscashflow 100,0 19,2 70,9
  (+421%) (-73%)  
       

HELM-koncernens primære afsætningsmarked var i 2017 Europa med en andel på 59,4 %. Derefter fulgte Amerika med en andel på 26,1 % og Asien med en andel på 13,7 %.

Egenkapitalen er 727 mio. EUR (sidste år: 763 mio. EUR). Reduktionen skyldes udelukkende valutakurserne og dollarens faldende værdi i forhold til euroen. Koncernen har en særdeles god egenkapitalandel på 49,3 % (sidste år 51,8 %). Uafhængighed og stabilitet er således sikret.

Overblik over udviklingen i forretningsområderne

Chemicals: Feedstocks og Derivatives

På et positivt marked med stigende produktpriser øgede HELM i 2017 den konsoliderede omsætning til ca. 2,6 mia. EUR (sidste år: 2,3 mia. EUR). Dette svarer til en stigning på 13 %. I forbindelse med mange produkter kunne der opnås en højere margen.

Inden for produktområdet Feedstocks registrerede HELM et mindre fald i mængden, især for produktet methanol. Handelen med propylen og ethylenglykoler forløb positivt og de handlede mængder blev øget. Samlet set opnåede produktområdet Feedstocks gode resultater.

Produktområdet Derivatives gav positive resultater inden for både faste stoffer og kemikalier i flydende form. Især handelen med syrer og lud, som HELM har udvidet kraftigt siden 2014, forløb positivt.

Forretningsområdet Chemicals er med 63,8 % HELM-koncernens forretningsområde med den største omsætning.

Fertilizer

Forretningsområdet Fertilizer blev sidste år igen konfronteret med meget ustadige produktpriser. Derudover medførte ugunstige vejrforhold en forsinket og svag forårssæson på den nordlige halvkugle.

Samlet set kunne HELM Fertilizer øge de handlede mængder en smule. På grund af svækkede priser på gødningsmiddelmarkedet faldt omsætningen dog med 5 % til 922 mio. EUR (sidste år: 973 mio. EUR). Margen-udviklingen levede ikke op til forventningerne.

En positiv udvikling var en bedre udnyttelse af koncernens eget blending-anlæg i Howdendyke, Storbritannien. Derudover satsede HELM også i 2017 på en konsekvent udvidelse af distributionsforretningen. Til dette formål blev der lejet et nyt tanklager i Argentina.

Forretningsområdet Fertilizer udgør med 22,4 % HELM-koncernens næststørste andel af omsætningen.

Crop Protection

Forretningsområdet Crop Protection blev i 2017 konfronteret med langsomt voksende markeder. Derudover var der forsyningsmangel forårsaget af lukningen af produktionsanlæg i Kina på grund af miljø- og sikkerhedskrav. HELM værdsætter bestræbelserne på at opnå højere miljøstandarder.

På denne baggrund udviklede HELM Crop Protection sig tilfredsstillende. Omsætningen blev på foregående års niveau og var 262 mio. EUR (sidste år: 260 mio. EUR).

De primære afsætningsmarkeder er Europa og Nord- og Sydamerika.

Pharma

HELM Pharma forbedrede forretningsresultaterne igen på trods af et lille fald i omsætningen. Omsætningen var 192 mio. EUR (sidste år: 206 mio. EUR).

Især skal de positive resultater fremhæves, der blev opnået i Hamborg og i datterselskabet HELM de México. Joint venturet Richter HELM Biologics, der udvikler biosimilære produkter, opnåede også særdeles gode resultater.

HELM Pharma satser i stigende grad på en portefølje-udvidelse ved at udvikle komplekse lægemidler. I 2017 sikrede HELM sin indtræden i inhalationssegmentet.

HELM International

HELM er internationalt funderet med over 100 datterselskaber i mere end 30 lande. I det forløbne regnskabsår sørgede datterselskaberne, der drives af forretningsenheden HELM International, for stabile og særdeles gode indtægter. I 2017 blev der åbnet et salgskontor i Bangkok, Thailand.

Human Resources

I 2017 er antallet af medarbejdere i den globale HELM-organisation steget. Den 31.12.2017 var 627 (623) medarbejdere beskæftiget hos HELM i Hamborg, i Tyskland var det 688 (684). I hele verden arbejder der inklusive kapitalinteresser 1.521 (1.495) personer hos HELM.

Perspektiv for 2018

Regnskabsåret 2018 er startet godt for HELM, og det første kvartal er forløbet særdeles godt. De økonomiske rammer er samlet set gunstige og en stærk oliepris sørger for stabile priser inden for kemien.

Methanolanlægget Natgasoline LLC i Beaumont, Texas, USA, som HELM har en andel i, vil inden længe starte op. Dermed vil HELM øge methanolmængderne betydeligt og kunne udvide den allerede nu væsentlige markedsposition yderligere.

De associerede virksomheder udvikler sig positivt. HELM forventer et positivt forløb med en yderligere forbedring af resultatet i forhold til 2017.

Om HELM

HELM AG er en traditionsrig familieejet virksomhed fra Hamborg med en over 117-årig historie. Som multifunktionel salgsorganisation bearbejder HELM kemikalier (feedstocks og derivatives), plantebeskyttelsesmidler, farmaceutiske ingredienser, lægemidler og gødningsstoffer. HELM er i dag en af verdens største kemi-markedsføringsselskaber og sikrer med mere end 100 datterselskaber, salgskontorer og kapitalandele i over 30 lande adgang til de vigtigste markeder ved hjælp af en specifik regional viden.