Pressemeddelelse: 2016 forretningsmæssige og økonomiske resultater

HELM melder om et fald i omsætningen på grund af lave oliepriser. Tab i associerede virksomheder belaster resultaterne.

Hamborg, 11. maj 2017

Resultat for regnskabsåret 2016:

  • Omsætning: EUR 6,9 mia. (minus 18 %)
  • Tab i produktionen med kapitalandele i Trinidad og Tobago
  • Let stigning i handlet volumen (plus 4 %)
  • Investering i Nordamerikas største methanol-produktionsanlæg
  • Total investering for 2016-2018: EUR 500 mio.
  • Egenkapital: EUR 763 mio.

Den meget lave pris på råolie var igen en afgørende faktor for HELM Group i regnskabsåret 2016. I starten af året var prisen på en tønde under US $30 – ca. 40 % lavere end i starten af 2015. Faldet i prisen på råolie medførte lave priser på petrokemiske produkter, hvilket igen medførte et fald i HELM Group's omsætning. Distributionsmængden blev øget med 4 % i forhold til det forløbne år. Takket være en lille stigning i fortjenstmargenen holdt virksomheden bruttofortjenesten på produkter konstant på trods af faldet i omsætningen. HELM Group’s resultat blev påvirket af tab i associerede virksomheder. Der blev opnået en lille fortjeneste før skat på EUR 2,8 mio. (2015: EUR 57 mio.). Men det konsoliderede årsregnskab viser et tab efter skat.

Hans-Christian Sievers, formand for bestyrelsen i HELM AG, sammenfatter sidste år: "I vores operative forretning har vi været i stand til at klare os i et udfordrende miljø karakteriseret af lave priser og en øget politisk usikkerhed. Ikke desto mindre, må vi melde om et negativt driftsresultat for det foregående regnskabsår. Vores mindretalsaktiepost i Methanol Holdings (Trinidad) Ltd. (MHTL) i Trinidad og Tobago meldte om tab. En vanskelig kombination af meget lave methanolpriser, en begrænset gasforsyning til driften af vores produktionsanlæg og større vedligeholdelsesarbejder har begrænset kapaciteten og resulteret i et tab. Siden da er methanolprisen steget og gasforsyningen er blevet forbedret."

Den globale omsætning før konsolidering og inklusiv salgsomsætning faldt på grund af de generelle prisfald med 18 % til EUR 6,935 mia. (2015: EUR 8,498 mia.).

Den eksterne omsætning faldt med 15 % til EUR 3,867 mia. (2015: EUR 4,540 mia.).

EBITDA faldt med EUR 50,4 mio. i 2016 til EUR 20,2 mio. (2015: EUR 70,6 mio.).

Det konsoliderede resultat før skat var EUR 2,8 mio. (2015: EUR 57 mio.).

Det konsoliderede resultat efter skat var EUR -15,6 mio. (2015: EUR 35,5 mio.).

Det største salgsmarked for HELM Group i 2016 var Europa med en andel på 57 %, efterfulgt af Amerika med 29 % og Asien med 13 %.

I 2016 traf HELM en række strategiske beslutninger for koncernens fremtidige retning: 

Investering i Nordamerikas største methanol-produktionsanlæg i Beaumont, Texas

Sammen med vores mangeårige partner, PROMAN, har HELM investeret US $680 mio. (HELM's andel: US $170 mio.) i det største methanol-produktionsanlæg i Nordamerika, Natgasoline LLC. Produktionsanlægget er i øjeblikket under opførelse og vil være færdigt ved udgangen af år 2017. Det nye anlæg vil have en kapacitet på 1,75 mio. mt årligt, hvilket yderligere understreger HELM Group's førende stilling som methanoldistributør.

Sidste trin mod markedsføringstilladelse til osteoporose medicin

Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG joint venturet opnåede Kommissionens anbefaling til godkendelse af et nyt teriparatid-baseret lægemiddel, Terrosa. Det anvendes til behandling af osteoporose og reducerer risikoen for knoglebrud hos bestemte patientgrupper. Den endelige tilladelse til markedsføring af lægemidlet blev givet først i 2017.

Succesrigt opkøb af thyroid-medicin

HELM Pharma fokuserer på strategisk passende anskaffelser. Thyroid-medicinen vi købte i 2016 er blevet brugt til at behandle sygdomme i skjoldbruskkirtelen i mere end 100 år. Det nye er den patenterede flydende doseringsform, som gør det nemmere at give en præcis, lav dosis af de aktive ingredienser og gør afgivelsen af medicinen nemmere for patienten.

Hans-Christian Sievers: "Disse investeringer viser, at vi hos HELM handler på langt sigt og med fremtiden for øje. Vi er en familieejet virksomhed, hvilket gør os i stand til at handle på længere sigt. Ved fuldt ud at udnytte mulighederne som dette medfører, har vi fået en god position i 2016 til at sikre virksomheden for de kommende år. Vi har i alt øremærket ca. EUR 500 mio. for perioden 2016 – 2018 til at fremme udvidelsen af vores handel med kemikalier, gødning, plantebeskyttelse og lægemidler."

Koncernens resultat: Nøgletal for den forretningsmæssige udvikling

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

- Alle tal er i mio. EUR - 2016 2015 2014
Omsætning      
- Global omsætning 6.935 8.498 9.764
  (-18%) (-13%)  
- Fremmed indtjening 3.867 4.540 5.054
  (-15%) (-10%)  
Overskud      
- EBITDA 20,2 70,6 186,1
  (-71%) (-62%)  
- Resultat før skat 2,8 57,0 170,8
  (-95%) (-67%)  
- Konsolideret resultat efter skat -15,6 35,5 141,6
  (-144%) (-75%)  
       

Oversigt over udviklinger i forretningsområderne

Kemikalier: Råstoffer og derivater

Det kemiske forretningssegment, som omfatter forretningsenhederne råstoffer og derivater, markedsfører basis-industrikemikalier. Som i 2015, påvirkede halveringen af råolieprisen, sammenlignet med det langsigtede niveau på ca. US $100 pr. tønde, virksomhedens resultat negativt i regnskabsåret 2016. Derudover steg presset på fortjenstmargenerne på grund af overkapacitet. På trods af en beskeden stigning i volumen på 7 %, registrerede forretningssegmentet et fald i omsætningen på 14,6 %. Samlet set opnåede forretningssegmentet kemikalier en ekstern omsætning på EUR 2.313,5 mio.

Gødning:

I et miljø med faldende energipriser, faldt verdensmarkedspriserne for gødning også. Gødningspriserne faldt på grund af påvirkningen af prisen på råolie, forværret af et overskud af nitrogenprodukter og fosfater. En rekordhøst i Amerika forværrede prissituationen. Det lykkedes HELM at holde den distribuerede volumen på det forløbne års niveau. Forretningsenheden gødning opnået en ekstern omsætning på EUR 972,8 mio., et fald på 21,5 % i forhold til sidste år. Dette fald kan i vidt omfang tilskrives den generelle prissituation.

I 2016 blev der investeret i udvidelsen af distributionsvirksomheden. Der blev leaset nye terminaler i Bilbao og Barcelona, Spanien, og i Koper, Slovenien, og i USA udvidede vi vores terminaler i Memphis, Tennessee, og Helena, Arkansas.

Plantebeskyttelse:

Prisen på råvarer forblev lav i hele 2016, derfor var landbrugsbedrifternes indkomster lave. Store lagre af plantebeskyttelsesprodukter til alle de vigtigste afgrøder i hele verden medførte et stærkt prispres og markedet indskrænkedes en smule som resultat deraf. På trods af dette vanskelige markedsmiljø, lykkedes det forretningsenheden at øge omsætningen med 11,2 % i forhold til sidste år, til at nå EUR 260 mio. Det vigtigste salgsmarked for plantebeskyttelsesforretningsenhedens produkter er Nordamerika, efterfulgt af Latinamerika og Europa.

Lægemidler:

Forretningsenheden lægemidlers produktportefølje, som er målrettet mod individuelle målmarkeder og kunder, blev udvidet yderligere i 2016. Udover at fokusere på behandlingsområderne onkologi, hormoner, infektionshæmmende medicin, centralnervesystemet (CNS) og hjerte-kar-sygdomme, yder HELM nu også udviklings- og laboratorieaktiviteter på de individuelle markeder. Dette sikrer, at færdige produkter er fremstillet effektivt og til høje kvalitetsstandarder. Forretningsenheden lægemidler opnåede en ekstern omsætning på EUR 205,7 mio.

HELM-International:

HELM er internationalt struktureret med over 100 datterselskaber i mere end 30 lande. I det forløbne regnskabsår skabte datterselskaberne, der drives af forretningsenheden HELM-International, en fremragende, stabil indkomst. Et andet datterselskab, HELM Suisse, blev etableret i 2016 i Zürich, Schweiz, mens vi først i 2017 åbnede et nyt salgskontor i Busan, Korea.

Menneskelige ressourcer:

I 2016 forblev det samlede antal medarbejdere i den globale HELM-organisation stort set uændret. Pr. 31. december 2016 havde HELM 623 medarbejdere (31.12.2015: 631) i Hamborg, 684 (694) i Tyskland og 1.495 (1.489) i alt i hele verden, herunder kapitalinteresser.

Udsigt for 2017

HELM er kommet godt fra start i regnskabsåret 2017. I første kvartal ser prisen på råolie ud til at være steget, mens gaspriserne også stiger. Siden starten af 2017 er prisen på kemiske produkter steget, hvoraf flere produktpriser er steget betydeligt.

Hans-Christian Sievers: "Vi ser frem til et godt første halvår og forventer en stigning i omsætningen på 14 % i forhold til samme periode sidste år."

Om HELM:

HELM AG er en familieejet virksomhed, der er hjemmehørende i Hamborg, Tyskland, med en forretningstradition, der er over 116 år gammel. HELM er som multifunktionel salgs- og distributionsorganisation aktiv i kemikalieindustrien via deres handelsenheder med råvarer og derivater, i plantebeskyttelsesindustrien, i aktive ingredienser til lægemidler, i lægemidler og medicinalprodukter og i gødningsindustrien. HELM er en af verdens største kemikalievirksomheder på markedet og sikrer adgang til verdens hovedmarkeder via deres specifikke, lokale viden og med over 100 afdelinger, salgskontorer og deltagelse i over 30 lande.