Pressemeddelelse: 2015 forretningsmæssige og økonomiske resultater

HELM stabilt i et omskifteligt markedsmiljø.

Hamborg, 18 maj 2016:

Resultat for regnskabsåret 2015:

  • Omsætning: € 8,5 mia.
  • Egenkapital: € 789 mio. (plus 4 %)
  • Handlet volumen næsten som niveauet forrige år
  • Lokalt hovedkontor åbnet i Singapore
  • Foreløbig succes med enhedsscore på nye centrale strategiske projekter

2015 var et udfordrende år for HELM Group på driftssiden. Den stagnerende globale vækst og et spidst fald i prisen på råolie trak priserne ned i den petrokemiske og gødningsindustri. Ikke desto mindre var HELM i dette krævende miljø i stand til at opretholde handlet volumen på næsten forrige års niveau. Faldet i omsætningen kan derfor tilskrives det generelle prisfald.

Den konstant høje handelsvolumen og takket være spredningen i HELM Group. Hans-Christian Sievers, formand for direktionen i HELM AG, forklarer endvidere: “Det omskiftelige markeder i 2015 bekræftede igen over for os, at det brede produktsortiment og den globale struktur i HELM Group giver et sundt fundament for vores virksomhed. Mens vi ikke har set sådanne spidse prisfald i mange år, så har vi med succes bevist, at HELM fortsat kan handle høj volumen, selv i et meget omskifteligt markedsmiljø, og generere god omsætning og et tilfredsstillende driftsresultat. Desuden vokser HELM på et meget fast grundlag. For at sikre, at dette fortsætter, vil vi styrke strukturerne endnu mere i den unikke forretningsmodel for vores individuelle handelsenheder. Inden for lægemidler og plantebeskyttelse investerer HELM først og fremmest i forskning og udvikling af generiske produkter. I handelsenhederne for kemikalier og gødning udvider HELM logistikkæden direkte til produktionen.”

Den globale omsætning før konsolidering og inklusiv salgsomsætning faldt på grund af de generelle prisfald til € 8,5 mia. (2014: € 9,8 mia.).

Fremmed omsætning faldt med 10 % til € 4,5 mia. (2014: € 5,0 mia.).

EBITDA faldt med € 116 mio. i 2015 til € 70,6 mio. (2014: € 186,1 mio.).

Det konsoliderede resultat efter skat var € 35,5 mio. (2014: € 141,6 mio.).

Det største salgsmarked for HELM Group i 2015 var Europa med en andel på 65 %, fulgt af Amerika med 24 % og Asien med 10 %.

I 2015 traf HELM en række strategiske beslutninger for den aktuelle og fremtidige retning af HELM Group:

Fokus på vækst i Asien

Med indvielsen af et lokalt hovedkontor i Singapore flyttede HELM beslutningskompetencen til det asiatiske område for at opnå en bedre indtrængen på det lokale marked fra denne placering.

Investering i strategiske projekter

Ved oprettelse af den nye centralenhed for strategiske projekter i begyndelsen af 2015 fremhævede HELM vigtigheden af deltagelse i kemiske produktionsanlæg. Hovedopgaverne for denne handelsenhed er at identificere og deltage i langsigtet samarbejde.

Vedvarende styrkelse af egenkapitalen i HELM Group

Selv i udfordrende år følger HELM konstant deres politik med at geninvestere indtægterne for at styrke virksomhedens egenkapital; derved kan HELM Group handle uafhængigt og efter deres egen tidsskala. På tidspunktet for regnskabsaflæggelse steg egenkapitalen med € 30,6 mio. til € 789 mio. (2014: € 758 mio.). Med en egenkapitalandel på 52,6 % (2014: 48,8 %) viser HELM Group en meget sund struktur i statusopgørelsen med financielle aktiver på € 357 mio. og en egenkapital på € 789 mio.

Koncernens resultat: Nøgletal for den forretningsmæssige udvikling:

- Alle tal er i mio. EUR 2015 2014 2013
Omsætning      
- Global omsætning 8.498 9.764 9.666
  (-13%) (+1%)  
- Fremmed indtjening 4.540 5.054 5.018
  (-10%) (+1%)  
Overskud      
- EBITDA 70,6 186,1 120,5
  (-62%) (+55%)  
- Resultat før skat 57,0 170,8 109,7
  (-67%) (+56%)  
- Konsolideret resultat efter skat 35,5 141,6 82,2
  (-75%) (+72%)  
       

Oversigt over udvikling efter forretningssegment

Kemikalier: Råstoffer og derivater

Trods stabil handelsvolumen rapporterede handelsenheden for kemikalier om et fald i omsætningen på 11 % som følge af det generelt lavere prismiljø i g petrokemiske produkter som følge af faldet i olieprisen.

Ikke desto mindre var råvare-handlen i stand til at få adgang til nye kilder af propylen og glykol, mens derivat-handlen løftede salgsvolumen af glasfiber og melamin væsentligt.

Handelsenhed for kemikalier udgør den største bidragyder til den samlede salgsomsætning med en andel på 60 %.i HELM Group.

Gødning:

I 2015 implementerede handelsenheden for gødning en planlagt reduktion af handelsvolumen og gik videre med en samlet, forsigtig strategi. Det der drev denne tilgang var det meget omskiftelige gødningsmarked, der skjulte omfattende kommercielle risici. Som følge af denne planlagte reduktion i volumen og et tydeligt fald i priserne blev den samlede omsætning og indtægt mindre end de foregående år.

Ikke desto mindre opnåede denne handelsenhed mange succeser på gødningsmarkedet i 2015: UAN- og Urea-handlen i Europa og Amerika voksede, og distributionshandlen i Europa blev gradvist større med ny lagerkapacitet i Frankrig (La Pallice), Spanien (Huelva) på tre steder i Storbritannien (Mistley, Bristol og Howdendyke), der understøtter udviklingen.

Handelsområdet for gødning er den næststørste bidragyder til den samlede omsætning i HELM Group på 27 %.

Plantebeskyttelse:

I 2015 var handelsenheden med plantebeskyttelse i stand til at vinde markedsdele inden for plantebeskyttelse på verdensplan. Den lokale distribution i Europa, USA og Latinamerika blev udvidet med succes, til trods for stor påvirkning på de Sydamerikanske markeder på grund af deres økonomiske krise. Investeringer i innovative produkter viser positive resultater. Der var i denne handelsenhed fokus på USA og Sydamerika i 2015, hvor den udvidede produktsalget og produktudviklingen i begge områder.

Lægemidler:

HELM Pharma har endnu en gang forbedret deres driftsresultat, bakket op af den strategiske justering, som denne handelsenhed har udført de senere år. I 2015 opnåede enheden en let stigning i volumen af de hovedprodukter, som de placerede hos hovedpartnerne på deres hovedmarkeder. Der er indgået licensaftale for nye produkter overalt i Europa, hvilket har ført til yderligere markedsføring på kort og mellemlangt sigt.

HELM-International:

I 2015 rapporterede datterselskaberne under HELM-International om endnu et meget succesrigt år. Denne globale struktur og placering understøtter den fortsat meget gode rentabilitet overalt i Amerika og Europa.

Medarbejdere:

I 2015 forblev antallet af ansatte på globalt plan i hele HELM-organisationen næsten uændret. Pr. 31.12.2015 arbejdede 631 (2014: 639) medarbejdere hos HELM i Hamborg og 694 (698) i Tyskland. På verdensplan, inklusive vores besiddelser, arbejdede 1.489 (1.501) medarbejdere for HELM på tidspunktet for regnskabsaflæggelse.

Udsigt for 2016

I første kvartal af 2016 ser HELM den begyndende succes for deres handelsenhed med strategiske projekter. Sammen med vores partner gennem lang tid, PROMAN, har HELM del i et metanol-anlæg i Texas, USA på den Meksikanske Golf. Anlægget er under konstruktion og tages i brug allerede i 2017. HELM fungerer som investor her og modtager også 1,75 mio. ton metanol om året. Ved at forlænge logistikkæden hele vejen til den kemiske produktion optegner HELM deres profil endnu mere på deres handelsenheder for gødning og kemikalier.

Hans-Christian Sievers kommenterer: “I 2016 står vi fortsat over for lave prisniveauer, og priserne ser ud til at blive der i øjeblikket. I 2016 sætter vi derfor fortsat vores lid til HELMs styrke til innovation, ny produktudformning, en justeret logistikkæde og tjenester, som vi kan tilbyde lokalt til vores kunder, takket vores globale netværk af virksomhedssteder. Vi har lige åbnet et salgskontor i Houston, og det placerer os lige midt i hjertet af det amerikanske petrokemiske marked.”

Om HELM

HELM AG er en familieejet virksomhed, der er hjemmehørende i Hamborg, Tyskland, med en forretningstradition, der er over 115 år gammel. HELM er som multifunktionel salgs- og distributionsorganisation aktiv i kemikalieindustrien via deres handelsenheder med råvarer og derivater, i plantebeskyttelsesindustrien, i aktive ingredienser til lægemidler, i lægemidler og medicinalprodukter og i gødningsindustrien. HELM er en af verdens største kemikalievirksomheder på markedet og sikrer adgang til verdens hovedmarkeder via deres specifikke, lokale viden og med over 100 afdelinger, salgskontorer og deltagelse i over 30 lande.

Sophie Saul

Sophie Saul

PR og Koncern kommunikation

send e-mail