Kaliumchlorid

Kaliumchlorid (MOP) kaldes også undertiden potaske. Kaliums mest udbredte anvendelse er som gødning, idet det er den tredjestørste gruppe af plantenæringsstoffer efter kvælstof og phosphor.

Beskrivelse

Kaliumchlorid har været anvendt i mange århundreder. Før produktionen i stor skala ud fra mineralske salte blev udviklet i Tyskland i det 19. århundrede, blev det fremstillet ved udludning af aske fra brændt træ. I dag udvindes de vigtigste reserver af kaliumchlorid fra tidligere saltvandsaflejringer fra fordampede indhave. Kaliumchlorid til brug som gødning indeholder mellem 60 og 62 % K2O. De fleste forekomster af kaliumchlorid indeholder en blanding af forskellige mineraler, hovedsagelig en blanding af natriumchlorid (køkkensalt) og kaliumchlorid kaldet sylvinit. Det naturlige kaliumchloridmineral kaldes sylvit.

Anvendelse

I betragtning af den fortsatte vækst af verdensbefolkningen er kaliumchlorid essentiel for at sikre afgrødernes kvalitet og udbytte. De største forbrugere af kaliumchlorid er Kina, Indien, USA og Brasilien. Ca. 90 % af kaliumchlorid bruges inden for gødningsområdet, når planten har brug for kalium til beskyttelse mod sygdomme og for at opnå bedre udbytter. MOP anvendes ofte i kombination med kvælstof og/eller phosphor i flerkomponentgødninger. Andre anvendelser er fremstillingen af kaliumhydroxid til brug i vandbehandling og produktion af biodiesel.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk