n-Paraffin C10-C13

Hovedanvendelsen af n-paraffin er til fremstillingen af LAB (lineær alkylbenzen) til detergentindustrien, som blødgøringsmiddel og til lampeolie.

Beskrivelse

Normalparaffiner er klare væsker, der består af mættede hydrocarboner (kulbrinter) med ligekædet struktur. De er enten udvundet af petroleum eller ved "Fischer-Tropsch"-processen i gas-til-væske-produktionsanlæg.

Anvendelse

n-Paraffin bruges især i fremstillingen af lineær alkylbenzen samt i fremstillingen af chlorparaffiner, blødgøringsmidler, lampeolier, grilloptændingsvæsker, skæreolier, smøremidler og metalbearbejdningsprodukter.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

Karakteristika

contact_id_personnel 148