Monoethylenglycol

HELM AG er en af de største distributører af monoethylenglycol i Europa. Produktet anvendes hovedsagelig som råmateriale i fremstillingen af polyesterfibre og PET.

Beskrivelse

HELM AG sælger ca. 460.000 tons ethylenglycol om året, hvilket gør os til en af de største leverandører i Europa. Monoethylenglycol udgør med 400.000 tons størsteparten af disse 460.000 tons. Produktudvalget består af monoethylenglycol (MEG), diethylenglycol (DEG) og triethylenglycol (TEG). I sin egenskab af serviceudbyder udvikler HELM individuelle markedsførings- og leveringsmodeller for sine partnere i den kemiske industri.

Anvendelse

Omkring 90 % af verdensforbruget af monoethylenglycol anvendes hovedsagelig som råmateriale i fremstillingen af polyesterfibre og PET. Polyesterfibre findes især i tekstilprodukter (sportstøj, tæpper, møbelstof). Særlige typer polyesterfibre anvendes i bilindustrien (sikkerhedsseler, airbags) og i bygge- og transportsektorerne (reb, presenninger). PET kendes mest for sin rolle i fremstillingen af sodavandsflasker.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk

Karakteristika

contact_id_personnel 224