Hydrogenperoxid

Hydrogenperoxid er en farveløs væske, der har den kemiske formel H2O2.

Beskrivelse

Hydrogenperoxid er en farveløs væske, der har den kemiske formel H2O2. Det er det simpleste af peroxiderne (med oxygen-oxygen-enkeltbinding). Det anvendes som oxidationsmiddel, blegemiddel og desinfektionsmiddel. Af sikkerhedsgrunde håndteres hydrogenperoxid sædvanligvis som en vandig opløsning. Det er termodynamisk ustabilt og stærkt eksplosivt, når det opvarmes til kogepunktet (150 °C). Det kan forårsage alvorlige forbrændinger af huden og kan antænde materialer. De mest almindelige koncentrationer er 3-6 % til husholdningsbrug og 20-50 % til industriel og farmaceutisk brug.

Hydrogenperoxid blev først beskrevet i 1818, hvor det blev fremstillet ved at behandle bariumperoxid med salpetersyre. Siden 1936 er det dog blevet fremstillet industrielt ved den såkaldte anthraquinonproces (en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen peroxide). I dag ligger verdensproduktionen af hydrogenperoxid på ca. 5 mio. tons, hvoraf næsten 2 mio. tons går til papirmasse- og papirblegningsindustrien.

Anvendelse

Kemikalier

Ca. 40 % af produktionen af hydrogenperoxid går til papirmasse- og papirindustrien, hvor det bruges til blegning. En anden vigtig anvendelse er fremstillingen af natriumpercarbonat og -perborat, som bruges i vaskemidler. Hydrogenperoxid anvendes også i vandrensningsindustrien til fjernelse af organiske urenheder. Endelig anvendes det til blegning af alle slags tekstiler.

Emballage til fødevarer og lægemidler

Hydrogenperoxid anvendes som desinfektionsmiddel til fødevareemballage og inden for den farmaceutiske industri. Inden emballage af for eksempel juice kan kartonen sprøjtes med eller dyppes i hydrogenperoxid for at fjerne alle spor af bakterier og gær.

Desinficering af sår

I meget lave koncentrationer kan hydrogenperoxid anvendes til desinficering af sår. På grund af negative bivirkninger er denne metode imidlertid ikke så udbredt længere.

Fremdrift

Hydrogenperoxid finder også anvendelse som raketbrændstof. I høj renhed (70-98 %) fungerer det enten som et enkeltfaset brændstof, hvor H2O2 dekomponerer som damp, eller som et tofaset brændstof, hvor det dekomponerer ved forbrænding.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk og diverse emballagetyper

Karakteristika

contact_id_personnel 224