Kaustisk soda, fast

Natriumhydroxid (NaOH) finder især anvendelse i metalbearbejdningsindustrien og kemiindustrien. Ved kombination med vand reagerer det under dannelse af alkalisk kaustisk soda.

Beskrivelse

Natriumhydroxid (NaOH) - også kendt som kaustisk soda - er et hvidt granulat, der fås som perler. Det fremstilles hovedsagelig ved elektrolyse.

NaOH er et farveløst, duftløst faststof, der let opløses i vand, hvorved der opnås alkalisk kaustisk soda.

Anvendelse

NaOH opløses ofte i vand for at opnå alkalisk kaustisk soda. Både natriumhydroxid og kaustisk soda anvendes i fremstillingen af papir, sæbe og rengøringsmidler. Natriumhydroxid anvendes også til rengøring af industriudstyr - navnlig ovne og rørsystemer. NaOH er desuden egnet til affedtning af metalplader og anvendes derfor ofte inden for metalbearbejdning.

Pakning

  • Produktet leveres i perler i diverse emballagetyper

Karakteristika

contact_id_personnel 137