Eddikesyre

Eddikesyre anvendes både i produktionen af plast og i fremstillingen af kosmetik. Det er også et konserveringsmiddel, og det bruges i stigende grad til afisning af landingsbaner i lufthavne.

Beskrivelse

Eddikesyre er et farveløst kemikalie, der sælges i store mængder. Det er hovedsagelig af petrokemisk oprindelse, men en lille andel af produktionen af eddikesyre kommer fra fornyelige råmaterialer, såsom træ. Der findes også produktionsmetoder, hvor forstadierne for eddikesyre er baseret på kul. Eddikesyre kan også opnås som et biprodukt fra fremstillingen af polyvinylalkohol.

Anvendelse

De vigtigste anvendelser er til produktion af vinylacetatmonomer, ethylacetat, butylacetat, terephthalsyre og monochloreddikesyre. De fleste eddikesyrefabrikanter i verden er også involveret i de efterfølgende produktraffineringstrin. Eddikesyre anvendes som råmateriale i produktionen af plast såsom PET, eller i cigaretfiltre, klæbestoffer, kosmetik, parfume og plastfilm. Et andet anvendelsesområde er levnedsmiddelindustrien, i det omfang produktets surhed har en konserverende virkning. En yderligere anvendelse, der skaber stor efterspørgsel: Eddikesyre anvendes i stigende omfang som afisningsmiddel til landingsbaner i lufthavne. Produktet er også meget velegnet som opløsningsmiddel for organiske og uorganiske forbindelser, og det finder derfor anvendelse som reagens.

Pakning

  • Produktet leveres i bulk og diverse emballagetyper

Karakteristika

contact_id_personnel 137